Jaarvergadering notulen 2017 - Website ZBC De Kaaimannen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info ZBC
 
 

 Notulen jaarvergadering d.d. 11-09-2017.
   Locatie ’t Kaaike te Zuiddorpe
    Aanvang 19.30 Uur.Aanwezig:

Gerard Verduijn, Henry de Mul, Cees de Bruyn, Rudi Matthijs, Theo Mattheeus, Theo van Esbroek, Eddij Herman, Jan Franken, René van Mol, Guus Acke, Olaf Droesbeke, Gerard Coone, Etien La Heyne, Ronnie Meeusen, Rini Faas, Rudi Matthijs, Freddie de Theije, Rudi de Krijger, Frank Versijp

Afwezig met kennisgeving.

Wim Allonsius, Ronald Geelhoedt

1. Opening.

Onze 79e jaarvergadering goed bezocht door bijna alle leden 19.

2. Mededelingen
Gezondheid van onze voorzitter.
Wim moet helaas een derde operatie ondergaan waarna zeker een lang herstel zal moeten volgen. Wanneer Wim weer zal kunnen biljarten is niet bekend en ook niet zeker. Ronnie, Gerard Verduijn en Theo Mattheeus gaan geregeld op bezoek. Iedereen wenst Wim beterschap.
Tijdens de ziekte van Wim zal Gerard Verduijn als interim voorzitter optreden.
Opzegging leden.
Kees Nieuwelink heeft zijn lidmaatschap opgezegd i.v.m. verhuizing naar Alphen a/d Rijn. Hij gaat zijn liefde achterna. Wel hoopt hij nog uitgenodigd te worden voor Invitatietoernooi.
Er zijn geen nieuwe leden aangemeld.
Theo Mattheeus speelt deze avond met de keu van Wim omdat hij niet bij eigen keu kon.
Gerard Verduijn geeft uitleg over het verloop van de verbouwing van ‘t kaaike waarvoor hij 12 september naar een vervolg vergadering moet.
Er is toezegging voor dubbelglas in het hele gebouw, nieuwe Velux ramen in de boven verdieping annex biljartzaal, ketel wordt vervangen en een gescheiden systeem, etc.
Ook worden er tijdelijk dixies geplaatst op het moment dat er aan de toilet gewerkt wordt.

3. Notulen Jaarvergadering 2016.

Geen op of aanmerkingen.
Notulen worden goedgekeurd

4. Jaarverslag Secretaris.
Geen Op of aanmerkingen en worden daarom goedgekeurd

5.Verslag Kascontrole commissie
Rini en Rudi Matthijs geven hun goedkeuring

6. .Jaarverslag Penningmeester 2016
Ligt ter inzage tijdens de vergadering
Het Bestuur wordt decharge verleent

7. De kascontrolecommissie wordt bedankt.
Rini en Rudi Matthijs bedankt voor het nodige werk wat er gedaan is.
Het volgende seizoen is Freddie De Theije en Rudi Krijger  aan de beurt en als reserve Staf Thijs.

8.Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar Gerard Verduijn.(Competitieleider) Bij geen tegenkandidaten is iedereen akkoord. Tevens wordt Gerard Verduijn waarnemend voorzitter

9. Pauze
Guus geeft een rondje omdat het er anders nooit van komt.

10 Competitie.
De opzet blijft: een ieder moet minimaal 10 partijen libre en 10 partijen band spelen Met inachtneming: ( voorbeeld ) als iemand 30 partijen Libre heeft gespeeld deze ook 15 partijen Band moet hebben gespeeld. Dit om de verhouding beter weer te geven.

11. Bardienst.
sept en okt 2017 Rini en Ronald
nov 2017 Jan
dec 2017 Rudi Krijger
Jan 2018 Ettienne
febr 2018 Theo Mattheeuws
mrt 2018 Rudi Matthijs

I.v.m. kasverschillen welke niet juist te duiden zijn wordt iedereen gevraagd de genoten consumpties te turven. Zo kan de penningmeester beter controle houden.

12. Prijskamp. Invitatietoernooi en teeravond.
1e prijskamp 9 okt 2017 Eddij 50 jaar getrouwd
2e prijskamp 8 januari 2018 door (Rudi Matthijs) overgenomen ZBC De Kaaimannen
1-2-2018 ZBC De Kaaimannen 80 jaar
20e invitatietoernooi vrijdag 2-2-2018
Teeravond zaterdag 7 april 2018

13. Rondvraag.

Henry: Voorstel voor werving Vlaamse leden d.m.v. een flyer omdat er veel Vlamingen in Zuiddorpe zijn komen wonen.
Bestuur: Wachten hier liever nog even mee en proberen via mond op mond reclame leden te winnen. Maar is wel een mogelijkheid voor de toekomst.
Henry: Vraagt naar de mogelijkheid voor een extra middag biljarten in ‘t kaaike
Leden: Bij gebrek aan animo en gezien de extra kosten wordt er vanaf gezien.
Henry: Laat weten dat hij genezen is verklaard en wil dit vieren met een rondje.
Leden en bestuur: Zijn bijzonder blij met dit heugelijke nieuws en proosten op Henry zijn gezondheid.
Cees: Wil Gerard Verduijn bedanken voor zijn creatieve organisatie voor de teerravonden.
Leden: Sluiten zich hier allemaal bij aan. Gerard laat weten dit met plezier te doen maar wel wat creatieve hulp kan gebruiken.

14. Sluiting.
De waarnemend voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder nog een sportief en gezond seizoen toe

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu