Jaarvergadering notulen 2021 - Website ZBC De Kaaimannen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info ZBC
 
 


Aanvang 20:00 uur beneden zaal ’T Kaaike

Aanwezig: Theo van E, Eddij, Jan, René, Guus, Olaf, Gerard C, Ettien, Ronnie M, Rini, Rudi M, Freddie, Rudi de K, Theo M, Staf, Frank, Ronnie La Heyne.
Afwezig met kennisgeving: Cees, Gerard V, Rini, Peter.

1.
Opening
Welkomstwoord van de plaatsvervangend VZ.
Namens het bestuur heten we jullie van harte welkom op de 83ste jaarvergadering van ZBC de Kaaimannen.
Onze VZ moet helaas verstek laten gaan omdat deze plots is opgenomen in het ziekenhuis voor een ingreep.
Wij wensen hem beterschap en een vlot herstel.
We hebben helaas het seizoen 2020 – 2021 niet uit kunnen spelen en wederom geen teeravond kunnen organiseren.
Dit alles door het fenomeen Corona/Covid19
Het doet de plv VZ goed om Rudi M, Frank en Gerard C te zien tijdens de vergadering. Zij hebben een moeilijke periode doorgemaakt of maken deze nog door.
Wij wensen de partners van Frank en Gerard C het allerbeste toe en een goed herstel.
Ook over de opkomst is niet te klagen van de 20 leden zijn er 16 aanwezig.

2.
Mededelingen / ingekomen- en uitgaande stukken
Website kan momenteel niet worden bijgewerkt maar is nog wel raadpleegbaar
Hier wordt aan gewerkt en er zal op termijn een nieuwe site gemaakt worden door Guus.
Geen ingekomen -en uitgaande stukken

3.
Corona maatregelen
Er mogen 20 personen gelijktijdig in de biljartzaal aanwezig zijn met de volgende restricties;
Wie niet aan stoot is neemt plaats op een vrije stoel.
De afstand van 1,50 meter vervalt.
Ieder haalt zijn eigen consumptie (Eddij serveert deze niet)
De looprichting is met de klok mee voor de niet spelende leden.
Bij te veel drukte is er ruimte op de overloop om eventueel te vertoeven of te kaarten.
Ontsmet bij binnenkomst de handen en was of ontsmet deze geregeld.

4.
Notulen jaarvergadering 2020
Worden aangenomen zonder opmerkingen door de leden en op een later tijdstip ondertekend door de VZ en Secretaris.

5.
Jaarverslag secretaris
Beste leden,
Als secretaris heb ik jullie weinig te melden over de afgelopen 2 seizoenen.
2 seizoenen zonder winnaars enkel verliezers.
Op deze manier is de kampioen langer kampioen (Staf) gebleven en de rode lantaarn langer bij de verliezer (Ronnie) in bezit gebleven.
Helaas is Harry de Mul in december 2020 overleden na 55 jaar lidmaatschap.Evenals een oud lid Herman Matthijs in 2021.Ook onder de leden zijn er zaken voorgevallen en nog lopende betreffende de gezondheid;
Rudi Matthijs en zijn echtgenote heeft een zware periode doorgemaakt maar heeft een goed bericht mogen ontvangen.
Gerard en Monique Coone maken op dit moment nog een zware periode door evenals Frank Versijp en zijn echtgenote.
Wij hopen allemaal dat iedereen er weer gezond uit mag komen.Ik zelf heb de beslissing genomen om te stoppen na een 2e periode als secretaris.
In het verleden heb ik deze functie al langere tijd 12 jaar; bestuurslid, secretaris, VZ) uitgeoefend waarvan 1 jaar als VZ.
Deze VZ taak heeft toen Wim Allonsius op zich genomen.
6 jaar geleden heb ik wederom de taak als secretaris op mij genomen omdat deze taak niet meer werd opgevolgd; Ronnie kon dit niet combineren samen met het penningmeesterschap.
Nu na 6 jaar ga ik hier mee stoppen.
Ik hoop dat er zich iemand beschikbaar voor wil stallen want dit is een onmisbare schakel in het geheel.
Ik wens jullie een goede gezondheid en een sportief weerzien.

6.
Jaarverslag penningmeester 2020-2021
Is beschikbaar ter inzage tijdens de vergadering en op aanvraag.

7.
Kascontrole 2021 (aanwezig 19:00 uur)
Theo Mattheeuws en Freddie de Theije zijn aanwezig.
Evenals de reserve Staf Thijs
I.v.m. een misverstand is Staf ook gekomen omdat deze in eerdere instantie was opgeroepen door afmelding van Freddie. Excuus hiervoor.
Verslag kascontrole
De kascontrole geeft het bestuur decharge en heeft de kascontrole goedgekeurd.
Er wordt een compliment gemaakt naar de penningmeester en het bestuur dat er ondanks het weinige spelen en onkosten aan rouwadvertenties, condoleancekaarten  en bloemen voor Henry de Mul en Herman Matthijs toch maar € 238,19 is ingeboet op het kapitaal.
Tevens is het controleren een stuk makkelijker geworden omdat er geen kas meer is en alles via pin of bank wordt geregeld.
De kascontrolecommissie wordt bedankt.

8.
Bestuursverkiezing
Aftreden competitieleider Gerard V en niet herkiesbaar.
Als nieuwe competitieleider heeft Ronnie M zich aangemeld en wordt aanvaard in deze functie.
Aftredend secretaris Guus en niet herkiesbaar
Voor deze functie heeft zich tot op heden niemand aangemeld.
De plv VZ heeft laten weten dit een week te laten rusten en de leden hiervoor de tijd te geven tot maandag 27 september en er dan op terug te komen. Dit zal ook gemaild worden naar alle leden zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

PAUZE (wordt overgeslagen)

9.
Competitie systeem
Deze blijft onveranderd voor het komende seizoen.

10.
Nieuwe leden
Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld en er zijn ook geen nieuwe leden aangedragen door de leden.

11.
Bardienst
Deze is alfabetisch volgend op voorgaande seizoen zoals in het verleden overeengekomen

 September 2021:  Rudi de Krijger
Oktober     2021:  Ronny La Heyne
November  2021:  René van Mol
December  2021:  Ronnie Meeusen
Januari      2022:   Rudi Matthijs
Februari    2022:  Theo Mattheeuws
Maart        2022:          Peter Piessens

12.
Contributie/Consumptieprijs
Aangezien de huurprijs van de zaal van € 26,00 naar € 27,50 verhoogd wordt en er weer nood is aan het opbouwen van een buffer wordt het volgende voorgesteld;
- verhoging van de contributie met € 5,00
of
- verhoging van de consumpties van € 1,50 naar € 1,75 of € 2,00
De leden kiezen ervoor de contributie te verhogen met € 5,00 naar € 45,00
-ER WORDT VERZOCHT DOR DE PENNINGMEESTER OM DEZE PER BANKOVERSCHRIJVING OVER TE MAKEN EN NIET CONTANT OF PER PIN TE BETALEN.-
NL47 RABO 0375 7528 62
t.n.v. ZBC de Kaaimannen Zuiddorpe
o.v.v. van contributie seizoen 2021-2022
Uiterlijk te voldoen voor maandag 1 november 2021.
Per pin moeten er nl. transactie kosten van 0,2% worden afgedragen op het bedrag.


13.
Prijskampen en Invitatietoernooi
Maandag 18/10/21 Prijskamp Sponsor Guus (4x Opa en 35 jaar getrouwd)
Maandag 22/11/21 Prijskamp Sponsor Olaf (Pensioen?)
Vrijdag 28/01/2022 Invitatietoernooi
Maandag 21/02/2022 Prijskamp Sponsor Freddie (70 jaar)
Laatste biljartavond: maandag 28/03/2022
Teeravond: zaterdag 09/04/2022

14.
Rondvraag
Olaf: wordt er nog in ploegen gespeeld zoals verleden seizoen. Deze schema’s waren gemaakt door Peter?
plv VZ. Omdat er 20 personen in de biljartzaal aanwezig mogen zijn en de eerder genoemde maatregelen van kracht zijn is dit op het moment niet nodig.Sluiting vergadering 20:30 uur

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu