Covid19 Protocol - Website ZBC De Kaaimannen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Leden informatie

        18-08-2020
Covid19 protocol Clubavonden ZBC De Kaaimannen.

Bij milde of ernstige klachten zoals neusverkoudheid, loopneus,   niezen, keelpijn, koorts, benauwdheid etc. blijft u dan thuis.

Biljarten mogelijk op maandagavonden vanaf 18:30 tot 23:00 uur
Bij binnenkomst Dorpshuis ‘t Kaaike handen desinfecteren
Jassen en andere kledingstukken aan de kapstok benedenverdieping
Biljart accessoires op de overloop.
Voordat de zaal wordt betreden eerst melden bij de dienstdoende bestuurslid die uw naam en telefoonnummer op de presentielijst zal noteren.
Enkel biljart 1 en 2 worden gebruikt.
Max 10 personen  in de biljartzaal.
Tenminste 1.50 meter afstand houden.
Bij vertrek afmelden bij de dienstdoende bestuurslid.
De presentielijsten worden minimaal 2 weken bewaard en daarna vernietigd.
Er dient een bestuurslid van ZBC De Kaaimannen
aanwezig te zijn.
Respecteer de hygiëne voorwaarden , zoals handen ontsmetten.
Bij voorkeur alleen het invalide toilet gebruiken.
Het biljartkrijt mag niet op de biljarttafel worden gelegd.
Biljarttafels na gebruik ontsmetten.(buitenzijde banden)
Niet met alcohol houdend product.
Voor aanvang biljartavond de biljart- en tafels ontsmetten.
Diegenen die niet spelen blijven aan de daarvoor bestemde tafels of op de overloop of benedenzaal zitten.
Bestelling van consumpties door te geven aan dienstdoende bardienst en zelf op te halen (met
inachtneming van de Covid19 maatregelen).   
Ramen en deuren open tijdens het spelen.
Graag met gepast geld betalen
of via betaalautomaat
Vanwege een te beperkte ruimte is kaarten in de biljartzaal niet toegestaan. Hiervoor zal de overloop en benedenzaal ingericht worden.
Iedereen in de biljartzaal is persoonlijk verantwoordelijk voor de
           naleving van dit protocol.
Het bestuur is geen rechtspartij in deze.
Indien het protocol niet wordt gerespecteerd kan er door ieder
           terecht worden gewezen.
Het bestuur van de biljartvereniging
kan besluiten de biljartzaal (voorlopig) te sluiten bij niet naleving van dit protocol.

Bestuur ZBC De Kaaimannen

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu